In tegenstelling tot de stad Middelburg die trouw bleef aan Spanje, koos het dorp Arnemuiden voor de kant van de opstandelingen en van Willem van Oranje (1533-1584). Het werd voor zijn moed beloond met het stadsrecht, zodat “de burcht van Arnemuden voortaan zal wezen een stad, geheel en al bevrijd van de oude voorgaande keuren, ordonnantiën en jurisdictie van de stad Middelburch”. Het privilege waarbij Willem I, prins van Oranje, het stadsrecht verleent dateert van 9 maart 1574.

William of Orange, around painting of Daniel van den Queborn.

Een van de oude klokken uit Arnemuiden in het Nationaal Beiaardmuseum. De klok dateert uit 1583. Zie voor het verhaal achter het lied van de klok van Arnemuiden: http://www.arnehistorie.com/Artikelen-Algemeen-ak/liedjes-over-de-klok-van-arnemuiden.html

Een van de oude klokken uit Arnemuiden in het Nationaal Beiaardmuseum. De klok dateert uit 1583. Zie voor het verhaal achter het lied van de klok van Arnemuiden: http://www.arnehistorie.com/Artikelen-Algemeen-ak/liedjes-over-de-klok-van-arnemuiden.html

Kaart van Middelburg en Arnemuiden door Jacob van Deventer. Op de getoonde kaart ziet u het dorp Arnemuiden (pas in 1574 verkreeg Arnemuiden stadsrechten). Door het ontbreken van fortificaties ligt het dorp aan de landzijde helemaal open. Opmerkelijk is het grote aantal hoofden voor Arnemuiden. Deze hoofden werden gebruikt voor het laden en lossen van schepen. De hoofden werden genoemd naar de havens waar de schepen vandaan kwamen. In totaal waren er 23 hoofden tussen Arnemuiden en…

Kaart van Middelburg en Arnemuiden door Jacob van Deventer. Op de getoonde kaart ziet u het dorp Arnemuiden (pas in 1574 verkreeg Arnemuiden stadsrechten). Door het ontbreken van fortificaties ligt het dorp aan de landzijde helemaal open. Opmerkelijk is het grote aantal hoofden voor Arnemuiden. Deze hoofden werden gebruikt voor het laden en lossen van schepen. De hoofden werden genoemd naar de havens waar de schepen vandaan kwamen. In totaal waren er 23 hoofden tussen Arnemuiden en…

Gezicht op Arnemuiden door Vincenzo Coronelli (1650-1718)  Vincenzo Maria (Padre) Coronelli was een Franciscaner priester die het grootste deel van zijn leven in Venetie verbleef. Hij was een bekend theoloog en werd in 1699 als Padre General van zijn orde benoemd. Op dat moment was hij al beroemd als mathematicus, cartograaf en globemaker.

Gezicht op Arnemuiden door Vincenzo Coronelli (1650-1718) Vincenzo Maria (Padre) Coronelli was een Franciscaner priester die het grootste deel van zijn leven in Venetie verbleef. Hij was een bekend theoloog en werd in 1699 als Padre General van zijn orde benoemd. Op dat moment was hij al beroemd als mathematicus, cartograaf en globemaker.

Pelgrimsinsigne gevonden in Arnemuiden. Een heel bijzonder religieus insigne dat gevonden werd tijdens de opgravingen in de bouwput aan de Clasinastraat is het hier getoonde. Het is te dateren omstreek 1400 – 1450. Het is een insigne uit Keulen, met Ursula en haar 1000 maagden in het bootje (Ursula als Mantelmadonna), de Drie Koningen met Moeder en Kind erboven en Petrus op de top. De hoogte is 65 mm en de breedte is 40 mm.

Pelgrimsinsigne gevonden in Arnemuiden. Een heel bijzonder religieus insigne dat gevonden werd tijdens de opgravingen in de bouwput aan de Clasinastraat is het hier getoonde. Het is te dateren omstreek 1400 – 1450. Het is een insigne uit Keulen, met Ursula en haar 1000 maagden in het bootje (Ursula als Mantelmadonna), de Drie Koningen met Moeder en Kind erboven en Petrus op de top. De hoogte is 65 mm en de breedte is 40 mm.

Een ets van Crispijn van de Passe met 8 van de 13 samenzweerders van het Engelse Buskruitverraad in 1605. Van de Passe is rond 1564 in Arnemuiden geboren en vertrok in 1580 naar Antwerpen. Hij was de stamvader van een aantal internationaal actieve, bekende graveurs.

Eight of the Gunpowder Plot conspirators by Crispijn van de Passe the Elder, 1605

De stadsarend op de preekstoel in de Hervormde kerk. De Zeeuwse steden met een adelaar in hun wapen, zoals Zierikzee en Arnemuiden, hebben in navolging van Middelburg stadsarenden gehouden. Arnemuiden heeft zijn eerste stadsarend in 1590 ten geschenke gekregen van een Middelburgse koopman. Uit de stadsrekeningen van 1590 blijkt dat de arend in het arendhuisje o.a. gevoed werd met 11 duiven. Vleeshouwer Adriaen Adriaenz droeg zorg voor de voeding.

De stadsarend op de preekstoel in de Hervormde kerk. De Zeeuwse steden met een adelaar in hun wapen, zoals Zierikzee en Arnemuiden, hebben in navolging van Middelburg stadsarenden gehouden. Arnemuiden heeft zijn eerste stadsarend in 1590 ten geschenke gekregen van een Middelburgse koopman. Uit de stadsrekeningen van 1590 blijkt dat de arend in het arendhuisje o.a. gevoed werd met 11 duiven. Vleeshouwer Adriaen Adriaenz droeg zorg voor de voeding.

Kopergravure van George Kockers, juwelier en graveur te Middelburg. In de nacht van 5 op 6 juni 1802 ontstond er een heftige brand in de zoutketen als gevolg van het springen van een stoof en korrelhuis van buskruitmolen "de Grenadier" aan de Havendijk te Middelurg. Door het overwaaien van vonken werden 8 zoutketen geheel vernield en werden er 2 zwaar beschadigd.

Kopergravure van George Kockers, juwelier en graveur te Middelburg. In de nacht van 5 op 6 juni 1802 ontstond er een heftige brand in de zoutketen als gevolg van het springen van een stoof en korrelhuis van buskruitmolen "de Grenadier" aan de Havendijk te Middelurg. Door het overwaaien van vonken werden 8 zoutketen geheel vernield en werden er 2 zwaar beschadigd.

Kopergravure van Arnemuiden door Joannes Blaeu ca. 1600

Kopergravure van Arnemuiden door Joannes Blaeu ca.

Arnemuiden kreeg in 1574 stadsrechten van Willem van Oranje. Aan het charter hangt zijn zegel.  http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0=210=239=1=1200=1295735=inv2

Arnemuiden kreeg in 1574 stadsrechten van Willem van Oranje. Aan het charter hangt zijn zegel. http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0=210=239=1=1200=1295735=inv2

Pinterest
Search