Naruto Boyfriend/Girlfriend Scenarios by AquaticSuperior48722

Naruto Boyfriend Scenarios - When he catches you singing

Team 7 : Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha and Sakura Haruno

Read When he catches you dancing from the story Naruto Boyfriend Scenarios by zcrystal246 with 800 reads. fanfiction, l...

Naruto Boyfriend Scenarios - When you announce that your pregnant

Boyfriend scenarios, will include: Naruto Sasuke Gaara Shikamaru Ne…

Naruto Boyfriend Scenarios - When he drops hints about getting married - Wattpad

Naruto Boyfriend Scenarios - When he drops hints about getting married

Naruto Boyfriend Scenarios - When he finds out you dated one of his friends - Wattpad

Naruto: Modern Boyfriend Scenarios by x-Author-x

Naruto Boyfriend Scenarios - Giving him hints about getting engaged

Naruto: Modern Boyfriend Scenarios by x-Author-x

{Modern} Naruto Boyfriend Scenarios by Toxicfoxr

Naruto Boyfriend Scenarios - When he proposes

Read When you embarrass him from the story Naruto Boyfriend Scenarios by with reads. I don't own gaara pic!

{Modern} Naruto Boyfriend Scenarios by Toxicfoxr

Naruto Boyfriend Scenarios - When you embarrass him

Read When you embarrass him from the story Naruto Boyfriend Scenarios by with reads. I don't own gaara pic!

Read What his nickname is for you from the story Naruto Boyfriend Scenarios  by zcrystal246 with 987 reads. scenarios...

Naruto Boyfriend Scenarios - When you meet his family

Boyfriend scenarios, will include: Naruto Sasuke Gaara Shikamaru Ne…

Read When he sees you doing something weird  from the story Naruto Boyfriend Scenarios  by zcrystal246 with 1,259 reads...

Naruto Boyfriend Scenarios - Special! When your teleported into their world

Boyfriend scenarios, will include: Naruto Sasuke Gaara Shikamaru Ne…

Naruto Boyfriend Scenarios  - When he finds out you dated one of his friends - Wattpad

Naruto Boyfriend Scenarios - When he finds out you dated one of his friends

Naruto Boyfriend Scenarios - When he drops hints about getting married - Wattpad

Pinterest
Search