Asian Art

Collection by Bha

13 
Pins
china drawing Drawn Cherry Blossom china 27 - 700 X 990 Cute Wallpapers, Wallpaper Backgrounds, China Art, Anime Scenery, Japan Art, Chinese Painting, Watercolor Art, Japan Watercolor, Fantasy Art

Thuyền lưu bến cản cánh hoa đào Ngọn đèn phất phơ cổ nguyệt tàn

Black Wallpaper Moon Where stories live For a pass of a ninja that's a shadow, the fate of light and darkness of the Moon. the roses turn in to black the blue is deign of the pass. Dark Fantasy Art, Dark Art, Japanese Painting, Chinese Painting, Japon Illustration, Art Asiatique, China Art, China China, Pretty Wallpapers

水榭。_无轩__插画师作品_涂鸦王国gracg.com

水榭。,无轩,原创作品,涂鸦王国插画

"Những đóa anh đào Kisagata. Vùi trong sóng nước. Thuyền ai câu cá. Chèo lướt trên hoa." - Tăng Saigyo Image Japon, Art Watercolor, Art Asiatique, Art Japonais, China Art, Anime Scenery, Ancient Art, Ancient China, Chinese Painting

"Những đóa anh đào Kisagata. Vùi trong sóng nước. Thuyền ai câu cá. Chèo lướt trên hoa." - Tăng Saigyo