dZB4i7VmiXY.jpg (716×960)

dZB4i7VmiXY.jpg (716×960)

h_QPovkbi74.jpg (716×960)

h_QPovkbi74.jpg (716×960)

Mình vừa sưu tầm được một số bài diễn họa kiến trúc của sinh viên năm nhất Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM nè!. Mời các bác cùng xem. :)         ...

Mình vừa sưu tầm được một số bài diễn họa kiến trúc của sinh viên năm nhất Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM nè!. Mời các bác cùng xem. :) ...

Twitter / ianmcque: Sketchbook: Mountains. ...

Ian McQue on

Ian McQue sketchbook: Mountains This beautiful piece has a variety of marks and lines to separate the different subjects such as the figure, ground, and clouds within the sky.

Pinterest
Search