Explore Persona 5, Hot Anime Boy, and more!

Oh damn son, marry me, the other red thread is me...... Hey.... wait a minute..... you're my son right? Your hair, that's right....Then why are you wearing yusuke's uniform?! Fuuuuuuuckkk

Oh damn son, marry me, the other red thread is me. Your hair, that's right.

#wattpad #phi-tiu-thuyt Bạn muốn có những bức ảnh thật dễ thương nhưng kiếm mãi không ra. . . . . .hoặc lười nên không muốn kiếm ! ^^ Bạn nhức đầu khi những bức ảnh không phù hợp theo ý mình. . . Nếu vậy thì. . . . . . MỜI BẠN ĐẾN VỚI SẠP HÀNG ẢNH RIKA!!!! Nơi mà những bức ảnh lung linh lộng lẫy. . . . . . dễ thương kawai...

_Rika's Photo Gallery_ ( ĐÓNG CỬA ) - STT 19#. Takanase Akira

#wattpad #phi-tiu-thuyt Bạn muốn có những bức ảnh thật dễ thương nhưng kiếm mãi không ra. . . . . .hoặc lười nên không muốn kiếm ! ^^ Bạn nhức đầu khi những bức ảnh không phù hợp theo ý mình. . . Nếu vậy thì. . . . . . MỜI BẠN ĐẾN VỚI SẠP HÀNG ẢNH RIKA!!!! Nơi mà những bức ảnh lung linh lộng lẫy. . . . . . dễ thương kawai...

Anime Male, El Anime, Chicas Anime, Anime Chibi, Manga Boy, Anime Girls, Hot Anime Boy, Chica Guapa Anime, Character Ideas

Yukimura - Aoharu and Kikanjū Nerdy, anime guy with glasses

Yukimura - Aoharu x Kikanjū Nerdy, pervert anime guy with glasses

He's reading their own manga haha

(Gintama 'oshiette ginpachi sensei') Gintoki XDDD *faints of nosebleeds*

Pinterest
Search