Odlings-/Tryckplattor

Vi är nordisk återförsäljare för en av världens största producenter av odlingsplattor och tryckplattor för bakteriologisk provtagning och analys. Compact Dry är ett färdig odlingsplatta med torkad agar och färmarkörer för olika typer av bakterier. Med Compact Dry TC odlas/räknas samtliga typer av bakterier. För mer specifik provtagning finns ett stort antal färdigprepareade odlingsplattor. Eftersom mediet är torkat har dessa plattor en lång lagringsbeständighet i rumstemperatur...
54 Pins0 Followers
http://www.termometer.se/Food-Stamp-X-SA-agar-100-forp.html Food Stamp X-SA agar 100/förp. Staphylococcus aureus   De stafylokocker som orsakar sjukdom hos människa är framförallt Staphylococcus aureus. I dessa fall rör det sig om gifter (toxiner) som bakterien bildar. Detta gift bildas av bakterien i livsmedlet innan det konsumeras, och giftet tål upphettning, det vill säga det hjälper inte ens att koka maten. Stafylokocker förekommer normalt i näshålan, svalget och på huden...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-X-SA-agar-100-forp.html Food Stamp X-SA agar 100/förp. Staphylococcus aureus De stafylokocker som orsakar sjukdom hos människa är framförallt Staphylococcus aureus. I dessa fall rör det sig om gifter (toxiner) som bakterien bildar. Detta gift bildas av bakterien i livsmedlet innan det konsumeras, och giftet tål upphettning, det vill säga det hjälper inte ens att koka maten. Stafylokocker förekommer normalt i näshålan, svalget och på huden...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-X-SA-agar-30-forp.html Food Stamp X-SA agar 30/förp. Staphylococcus aureus   De stafylokocker som orsakar sjukdom hos människa är framförallt Staphylococcus aureus. I dessa fall rör det sig om gifter (toxiner) som bakterien bildar. Detta gift bildas av bakterien i livsmedlet innan det konsumeras, och giftet tål upphettning, det vill säga det hjälper inte ens att koka maten. Stafylokocker förekommer normalt i näshålan, svalget och på huden...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-X-SA-agar-30-forp.html Food Stamp X-SA agar 30/förp. Staphylococcus aureus De stafylokocker som orsakar sjukdom hos människa är framförallt Staphylococcus aureus. I dessa fall rör det sig om gifter (toxiner) som bakterien bildar. Detta gift bildas av bakterien i livsmedlet innan det konsumeras, och giftet tål upphettning, det vill säga det hjälper inte ens att koka maten. Stafylokocker förekommer normalt i näshålan, svalget och på huden...

http://www.termometer.se/Coliform-Swab-med-agar-25-forp.html Coliform Swab med agar 25/förp. Coliforma bakterier finns naturligt i jord, på växter samt i människors och djurs avföring. Om de förekommer i för högt antal i livsmedel, tyder det på att värmebehandlingen varit otillräcklig, att förvarings- och lagringstemperaturen varit för hög, eller att hanteringen varit felaktig...

http://www.termometer.se/Coliform-Swab-med-agar-25-forp.html Coliform Swab med agar 25/förp. Coliforma bakterier finns naturligt i jord, på växter samt i människors och djurs avföring. Om de förekommer i för högt antal i livsmedel, tyder det på att värmebehandlingen varit otillräcklig, att förvarings- och lagringstemperaturen varit för hög, eller att hanteringen varit felaktig...

http://www.termometer.se/Compact-Dry-YM-for-jast-och-mogel-920-forp.html Compact Dry YM (för jäst och mögel) 920/förp. Mögel och mykotoxiner   Mögelsvampar finns i form av mögelsporer överallt i vår miljö. För att en mögelspor ska gro krävs tillgång till näring och tillräckligt med vatten. En del mögelsvampar kan under vissa förhållanden bilda gifter, mykotoxiner. Det är framförallt dessa som är farliga för oss. Sjukdomstecken: Mögelsvampen i sig kan orsaka allergiska...

http://www.termometer.se/Compact-Dry-YM-for-jast-och-mogel-920-forp.html Compact Dry YM (för jäst och mögel) 920/förp. Mögel och mykotoxiner Mögelsvampar finns i form av mögelsporer överallt i vår miljö. För att en mögelspor ska gro krävs tillgång till näring och tillräckligt med vatten. En del mögelsvampar kan under vissa förhållanden bilda gifter, mykotoxiner. Det är framförallt dessa som är farliga för oss. Sjukdomstecken: Mögelsvampen i sig kan orsaka allergiska...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-XM-G-agar-100-forp.html Food Stamp XM-G agar 100/förp. Escherichia coli Förkortas ofta E. coli, är en av många bakteriearter som lever i de nedre delarna av tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. Det klarlades tidigt att den kan orsaka olika typer av infektioner i bland annat urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar. E. coli är nödvändig för normal matsmältning och utgör en stor andel av tarmfloran (intestinala floran)...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-XM-G-agar-100-forp.html Food Stamp XM-G agar 100/förp. Escherichia coli Förkortas ofta E. coli, är en av många bakteriearter som lever i de nedre delarna av tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. Det klarlades tidigt att den kan orsaka olika typer av infektioner i bland annat urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar. E. coli är nödvändig för normal matsmältning och utgör en stor andel av tarmfloran (intestinala floran)...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-X-GAL-agar-100-forp.html Food Stamp X-GAL agar 100/förp. Coliforma Bakterier  Coliforma bakterier kallas ofta för signalbakterier. Förekomsten av Coliforma bakterier visar att det kan finnas andra allvarligare bakterier i provet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-X-GAL-agar-100-forp.html Food Stamp X-GAL agar 100/förp. Coliforma Bakterier Coliforma bakterier kallas ofta för signalbakterier. Förekomsten av Coliforma bakterier visar att det kan finnas andra allvarligare bakterier i provet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-MLCB-agar-100-forp.html Food Stamp MLCB agar 100/förp. Salmonella Salmonella är det vetenskapliga namnet på ett artrikt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae. Många arter orsakar en allvarlig magåkomma och smittan sprids vanligen genom infekterad föda, vanligen kött, fågel, ägg, men även vissa vegetabilier såsom groddar och sallad. Inkubationstiden är oftast 1–3 dygn (6 timmar–10 dygn). Vid utbrott är endast 4 % sekundärfall vilket innebär...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-MLCB-agar-100-forp.html Food Stamp MLCB agar 100/förp. Salmonella Salmonella är det vetenskapliga namnet på ett artrikt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae. Många arter orsakar en allvarlig magåkomma och smittan sprids vanligen genom infekterad föda, vanligen kött, fågel, ägg, men även vissa vegetabilier såsom groddar och sallad. Inkubationstiden är oftast 1–3 dygn (6 timmar–10 dygn). Vid utbrott är endast 4 % sekundärfall vilket innebär...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-POTATIS-DEXTROS-agar-100-forp.html Food Stamp POTATIS DEXTROS agar 100/förp. Mögelsvampar i livsmedel Mögelsvampar har betydelse både som livsmedelsförstörare och som framkallare av sjukdom hos människa då hon kan bli sjuk av de gifter (mykotoxiner) som svampen bildar då den växer på livsmedlet i fråga. Mögel kan börja växa på ytan av de flesta livsmedel bara de yttre betingelserna är de rätta och tillväxten gynnas som regel av hög fuktighet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-POTATIS-DEXTROS-agar-100-forp.html Food Stamp POTATIS DEXTROS agar 100/förp. Mögelsvampar i livsmedel Mögelsvampar har betydelse både som livsmedelsförstörare och som framkallare av sjukdom hos människa då hon kan bli sjuk av de gifter (mykotoxiner) som svampen bildar då den växer på livsmedlet i fråga. Mögel kan börja växa på ytan av de flesta livsmedel bara de yttre betingelserna är de rätta och tillväxten gynnas som regel av hög fuktighet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-CEREUS-agar-100-forp.html Food Stamp CEREUS agar 100/förp. Bacillus cereus – matförgiftning Bacillus cereus är en i miljön allmänt förekommande bakterie som finns över hela världen. I likhet med några andra bacillusarter kan den bilda bakteriegifter, s.k. enterotoxiner, som påverkar tarmen. Bakterien är en relativt vanlig matförgiftningsbakterie som orsakar diarré och/eller kräkningar. Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-CEREUS-agar-100-forp.html Food Stamp CEREUS agar 100/förp. Bacillus cereus – matförgiftning Bacillus cereus är en i miljön allmänt förekommande bakterie som finns över hela världen. I likhet med några andra bacillusarter kan den bilda bakteriegifter, s.k. enterotoxiner, som påverkar tarmen. Bakterien är en relativt vanlig matförgiftningsbakterie som orsakar diarré och/eller kräkningar. Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-TGSE-agar-100-forp.html Food Stamp TGSE agar 100/förp. Staphylococcus aureus  De stafylokocker som orsakar sjukdom hos människa är framförallt Staphylococcus aureus. I dessa fall rör det sig om gifter (toxiner) som bakterien bildar. Detta gift bildas av bakterien i livsmedlet innan det konsumeras, och giftet tål upphettning, det vill säga det hjälper inte ens att koka maten. Stafylokocker förekommer normalt i näshålan, svalget och på huden...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-TGSE-agar-100-forp.html Food Stamp TGSE agar 100/förp. Staphylococcus aureus De stafylokocker som orsakar sjukdom hos människa är framförallt Staphylococcus aureus. I dessa fall rör det sig om gifter (toxiner) som bakterien bildar. Detta gift bildas av bakterien i livsmedlet innan det konsumeras, och giftet tål upphettning, det vill säga det hjälper inte ens att koka maten. Stafylokocker förekommer normalt i näshålan, svalget och på huden...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-TCBS-agar-100-forp.html Food Stamp TCBS agar 100/förp. Vibrio parahemolyticus Är intimt kopplad till konsumtion av rå/halvrå fisk eller ostron. 41 fall rapporterades i Sverige under 2006 varav drygt hälften också var smittade inom landet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-TCBS-agar-100-forp.html Food Stamp TCBS agar 100/förp. Vibrio parahemolyticus Är intimt kopplad till konsumtion av rå/halvrå fisk eller ostron. 41 fall rapporterades i Sverige under 2006 varav drygt hälften också var smittade inom landet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-SABOURAUD-agar-100-forp.html Food Stamp SABOURAUD agar 100/förp. Mögelsvampar i livsmedel  Mögelsvampar har betydelse både som livsmedelsförstörare och som framkallare av sjukdom hos människa då hon kan bli sjuk av de gifter (mykotoxiner) som svampen bildar då den växer på livsmedlet i fråga. Mögel kan börja växa på ytan av de flesta livsmedel bara de yttre betingelserna är de rätta och tillväxten gynnas som regel av hög fuktighet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-SABOURAUD-agar-100-forp.html Food Stamp SABOURAUD agar 100/förp. Mögelsvampar i livsmedel Mögelsvampar har betydelse både som livsmedelsförstörare och som framkallare av sjukdom hos människa då hon kan bli sjuk av de gifter (mykotoxiner) som svampen bildar då den växer på livsmedlet i fråga. Mögel kan börja växa på ytan av de flesta livsmedel bara de yttre betingelserna är de rätta och tillväxten gynnas som regel av hög fuktighet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-DEOXYCHOLATE-agar-100-forp.html Food Stamp DEOXYCHOLATE agar 100/förp. Coliforma Bakterier Coliforma bakterier kallas ofta för signalbakterier. Förekomsten av coliforma bakterier visar att det kan finnas andra allvarligare bakterier i provet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-DEOXYCHOLATE-agar-100-forp.html Food Stamp DEOXYCHOLATE agar 100/förp. Coliforma Bakterier Coliforma bakterier kallas ofta för signalbakterier. Förekomsten av coliforma bakterier visar att det kan finnas andra allvarligare bakterier i provet...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-Standard-agar-for-TC-100-forp.html Food Stamp Standard agar för TC 100/förp. Totalantal av mikroorganismer ger bland annat en bild av den hygienska kvaliteten på livsmedlet. Ju mer mikroorganismer, desto sämre hygien vid tillverkningen. Högt totalantal mikroorganismer påverkar också smaken. Food Stamp STANDARD agar inkuberas i 24-48 timmar 37⁰C eller 48-96 timmar i rumstemperatur. Räkna samtliga kolonier oavsett färg. Kan lagras i 6 månader...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-Standard-agar-for-TC-100-forp.html Food Stamp Standard agar för TC 100/förp. Totalantal av mikroorganismer ger bland annat en bild av den hygienska kvaliteten på livsmedlet. Ju mer mikroorganismer, desto sämre hygien vid tillverkningen. Högt totalantal mikroorganismer påverkar också smaken. Food Stamp STANDARD agar inkuberas i 24-48 timmar 37⁰C eller 48-96 timmar i rumstemperatur. Räkna samtliga kolonier oavsett färg. Kan lagras i 6 månader...

http://www.termometer.se/Listeria-Swab-med-agar-25-forp.html Listeria Swab med agar 25/förp. Ett känsligt och enkelt test att utföra för att påvisa förekomst av Listeria. Öppna bara fodralet och för topsen över ytan som skall studeras. Placera topsen i agarblandningen.  Avläs provet efter inkubering i 37°C efter 24-48 timmar.  Negativt resultat - Ingen färgändring  Positivt resultat - Agarblandningen byter färg från ljust brun till svart eller mörkt brun.

http://www.termometer.se/Listeria-Swab-med-agar-25-forp.html Listeria Swab med agar 25/förp. Ett känsligt och enkelt test att utföra för att påvisa förekomst av Listeria. Öppna bara fodralet och för topsen över ytan som skall studeras. Placera topsen i agarblandningen. Avläs provet efter inkubering i 37°C efter 24-48 timmar. Negativt resultat - Ingen färgändring Positivt resultat - Agarblandningen byter färg från ljust brun till svart eller mörkt brun.

http://www.termometer.se/Food-Stamp-XM-G-agar-30-forp.html Food Stamp XM-G agar 30/förp. Escherichia coliFörkortas ofta E. coli, är en av många bakteriearter som lever i de nedre delarna av tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. Det klarlades tidigt att den kan orsaka olika typer av infektioner i bland annat urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar. E. coli är nödvändig för normal matsmältning och utgör en stor andel av tarmfloran (intestinala floran)...

http://www.termometer.se/Food-Stamp-XM-G-agar-30-forp.html Food Stamp XM-G agar 30/förp. Escherichia coliFörkortas ofta E. coli, är en av många bakteriearter som lever i de nedre delarna av tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. Det klarlades tidigt att den kan orsaka olika typer av infektioner i bland annat urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar. E. coli är nödvändig för normal matsmältning och utgör en stor andel av tarmfloran (intestinala floran)...

Pinterest
Search