Transportövervakning

Vi hjälper dig att minska dina transportskador med våra aktiva stöt- och vältindikatorer. Genom sinnrik konstruktion, kommer dessa indikatorer att tydligt markera och signalerar till mottagaren att godset måste kontrolleras extra noggrant vid ankomst. Men det kanske allra viktigaste, är att transportören kommer hantera dina paket med större omsorg, vilket gör att dina transportskador då minskar.
16 Pins0 Followers
http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-100G-Mycket-lag-kanslighet-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 100G (Mycket låg känslighet) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen.  Återställninsbara Drop-n-Tell går...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-100G-Mycket-lag-kanslighet-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 100G (Mycket låg känslighet) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen. Återställninsbara Drop-n-Tell går...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-100G-Mycket-lag-kanslighet-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 100G (Mycket låg känslighet) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara indikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-100G-Mycket-lag-kanslighet-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 100G (Mycket låg känslighet) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara indikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-50G-Lag-kanslighet-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 50G (Låg känslighet) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen.  Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-50G-Lag-kanslighet-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 50G (Låg känslighet) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen. Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-50G-Lag-kanslighet-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 50G (Låg känslighet) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-50G-Lag-kanslighet-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 50G (Låg känslighet) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-25G-Normal-kanslighet-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 25G (Normal känslighet) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen.  Återställninsbara Drop-n-Tell går...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-25G-Normal-kanslighet-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 25G (Normal känslighet) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen. Återställninsbara Drop-n-Tell går...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-25G-Normal-kanslighet-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 25G (Normal känslighet) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-25G-Normal-kanslighet-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 25G (Normal känslighet) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-15G-Omtalig-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 15G (Ömtålig) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen.  Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända upp till 25...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-15G-Omtalig-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 15G (Ömtålig) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen. Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända upp till 25...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-15G-Omtalig-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 15G (Ömtålig) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen.  Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända upp till 25 gånger...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-15G-Omtalig-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 15G (Ömtålig) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen. Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända upp till 25 gånger...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-10G-Kanslig-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 10G (Känslig) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen.  Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-10G-Kanslig-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 10G (Känslig) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen. Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-10G-Kanslig-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 10G (Känslig) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara indikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-10G-Kanslig-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 10G (Känslig) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell ej återställbara indikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-5G-Hog-kanslighet-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 5G (Hög känslighet) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen.  Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-5G-Hog-kanslighet-100-st-forp.-Aterstallningsbar.html Drop-n-Tell, stötindikator, 5G (Hög känslighet) 100 st/förp. Återställningsbar - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-n-Tell återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen. Återställninsbara Drop-n-Tell går att återanvända...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-5G-Hog-kanslighet-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 5G (Hög känslighet) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-N-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Drop-n-Tell-stotindikator-5G-Hog-kanslighet-100-st-forp.html Drop-n-Tell, stötindikator, 5G (Hög känslighet) 100 st/förp. - Termometer.se Bara ta bort skyddet för den självhäftande baksidan och placera din Drop-N-Tell ej återställbara stötindikator på ditt paket och och låt mottagaren att se om det finns eventuella skador vid leverans, utan att fysiskt öppna försändelsen...

http://www.termometer.se/Tip-n-Tell-Valtindikator-100-st-per-lada.html Tip-n-Tell, Vältindikator, 100 st per låda - Termometer.se Tip-n-Tell är en indikator som till en låg kostnad visar om ditt paket utsattes för vältning/tippning under transporten. Tip-n-Tell är självhäftande och sätts fast på insidan eller utsidan av paketet under transporten.  Aktivera Tip-n-Tell genom att dra ut metallskenan när den är applicerad på ditt paket. Nu kan de blå pärlorna röra sig fritt...

http://www.termometer.se/Tip-n-Tell-Valtindikator-100-st-per-lada.html Tip-n-Tell, Vältindikator, 100 st per låda - Termometer.se Tip-n-Tell är en indikator som till en låg kostnad visar om ditt paket utsattes för vältning/tippning under transporten. Tip-n-Tell är självhäftande och sätts fast på insidan eller utsidan av paketet under transporten. Aktivera Tip-n-Tell genom att dra ut metallskenan när den är applicerad på ditt paket. Nu kan de blå pärlorna röra sig fritt...

http://www.termometer.se/Freeze-Check-0C-1000-st-per-lada.html Freeze Check 0°C 1000 st per låda - Termometer.se Avslöja frysskadade produkter vid leveransmottagning. Snabb, prisvärd riskreduktion. Freeze Check ™ erbjuder ett idealiskt alternativ till ineffektiv eller kostsam övervakning. Den flexibla konstruktionen följer lätt de konturer och ytor på industriprodukter, fat och andra behållare. Med en låg enhetskostnad, kan du aplicera dem överallt där det finns en potentiell risk...

http://www.termometer.se/Freeze-Check-0C-1000-st-per-lada.html Freeze Check 0°C 1000 st per låda - Termometer.se Avslöja frysskadade produkter vid leveransmottagning. Snabb, prisvärd riskreduktion. Freeze Check ™ erbjuder ett idealiskt alternativ till ineffektiv eller kostsam övervakning. Den flexibla konstruktionen följer lätt de konturer och ytor på industriprodukter, fat och andra behållare. Med en låg enhetskostnad, kan du aplicera dem överallt där det finns en potentiell risk...

http://www.termometer.se/Freeze-Check-0C-500-st-per-lada.html Freeze Check 0°C 500 st per låda - Termometer.se Avslöja frysskadade produkter vid leveransmottagning. Snabb, prisvärd riskreduktion. Freeze Check ™ erbjuder ett idealiskt alternativ till ineffektiv eller kostsam övervakning. Den flexibla konstruktionen följer lätt de konturer och ytor på industriprodukter, fat och andra behållare. Med en låg enhetskostnad, kan du aplicera dem överallt där det finns en potentiell risk...

http://www.termometer.se/Freeze-Check-0C-500-st-per-lada.html Freeze Check 0°C 500 st per låda - Termometer.se Avslöja frysskadade produkter vid leveransmottagning. Snabb, prisvärd riskreduktion. Freeze Check ™ erbjuder ett idealiskt alternativ till ineffektiv eller kostsam övervakning. Den flexibla konstruktionen följer lätt de konturer och ytor på industriprodukter, fat och andra behållare. Med en låg enhetskostnad, kan du aplicera dem överallt där det finns en potentiell risk...

http://www.termometer.se/Logger-for-Chock-Vibration.html Logger för Chock / Vibration Datalogger för mätning av 3-axliga vibrationer. Registrerar stötar och vibrationer på alla tre axlar (X, Y, Z). Uppgifterna lagras i den inbyggda 8 Mbit flashminnet och kan överföras till en dator för analys och dokumentation. USB-gränssnittet säkerställer kompatibilitet med din Windows-dator.  L178A är lämplig för att registrera acceleration och vibrationer. Den registrerar med tidsangivlser...

http://www.termometer.se/Logger-for-Chock-Vibration.html Logger för Chock / Vibration Datalogger för mätning av 3-axliga vibrationer. Registrerar stötar och vibrationer på alla tre axlar (X, Y, Z). Uppgifterna lagras i den inbyggda 8 Mbit flashminnet och kan överföras till en dator för analys och dokumentation. USB-gränssnittet säkerställer kompatibilitet med din Windows-dator. L178A är lämplig för att registrera acceleration och vibrationer. Den registrerar med tidsangivlser...

Pinterest
Search