Lu Thống bình an

Collection by EM VÀ TÔI

38 
Pins
 • 
2.54k 
Followers
EM VÀ TÔI
Lu thống may mắn tài lộc
0:11

Lu thống may mắn tài lộc

Lu thống may mắn tài lộc

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài bền đẹp, chất lượng, chế tác tinh xảo, sắc nét, đeo hợp thời trang, Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài mang hình tượng của chiếc lu, điều hòa và cân bằng năng lượng xung quanh con người. Chiếc lu cũng là vật dụng chứa đựng của cải, châu báu của tầng lớp quý tộc xưa. Người xưa cũng coi hình tượng béo tốt là biểu trưng cho s

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com
Pendant NecklaceJewleryJeweleryJewerlyJewels

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài bền đẹp, chất lượng, chế tác tinh xảo, sắc nét, đeo hợp thời trang, Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài mang hình tượng của chiếc lu, điều hòa và cân bằng năng lượng xung quanh con người. Chiếc lu cũng là vật dụng chứa đựng của cải, châu báu của tầng lớp quý tộc xưa. Người xưa cũng coi hình tượng béo tốt là biểu trưng cho s

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com
Pendant NecklaceJewleryJeweleryJewerlyJewels

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài bền đẹp, chất lượng, chế tác tinh xảo, sắc nét, đeo hợp thời trang, Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài mang hình tượng của chiếc lu, điều hòa và cân bằng năng lượng xung quanh con người. Chiếc lu cũng là vật dụng chứa đựng của cải, châu báu của tầng lớp quý tộc xưa. Người xưa cũng coi hình tượng béo tốt là biểu trưng cho s

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài bền đẹp, chất lượng, chế tác tinh xảo, sắc nét, đeo hợp thời trang, Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài mang hình tượng của chiếc lu, điều hòa và cân bằng năng lượng xung quanh con người. Chiếc lu cũng là vật dụng chứa đựng của cải, châu báu của tầng lớp quý tộc xưa. Người xưa cũng coi hình tượng béo tốt là biểu trưng cho s

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài, Trang sức bộ

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài bền đẹp, chất lượng, chế tác tinh xảo, sắc nét, đeo hợp thời trang, Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài mang hình tượng của chiếc lu, điều hòa và cân bằng năng lượng xung quanh con người. Chiếc lu cũng là vật dụng chứa đựng của cải, châu báu của tầng lớp quý tộc xưa. Người xưa cũng coi hình tượng béo tốt là biểu trưng cho s

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài bền đẹp, chất lượng, chế tác tinh xảo, sắc nét, đeo hợp thời trang, Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài mang hình tượng của chiếc lu, điều hòa và cân bằng năng lượng xung quanh con người. Chiếc lu cũng là vật dụng chứa đựng của cải, châu báu của tầng lớp quý tộc xưa. Người xưa cũng coi hình tượng béo tốt là biểu trưng cho s
Pendant NecklaceJewleryJeweleryJewerlyJewels

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài bền đẹp, chất lượng, chế tác tinh xảo, sắc nét, đeo hợp thời trang, Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài mang hình tượng của chiếc lu, điều hòa và cân bằng năng lượng xung quanh con người. Chiếc lu cũng là vật dụng chứa đựng của cải, châu báu của tầng lớp quý tộc xưa. Người xưa cũng coi hình tượng béo tốt là biểu trưng cho s

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài bền đẹp, chất lượng, chế tác tinh xảo, sắc nét, đeo hợp thời trang, Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài mang hình tượng của chiếc lu, điều hòa và cân bằng năng lượng xung quanh con người. Chiếc lu cũng là vật dụng chứa đựng của cải, châu báu của tầng lớp quý tộc xưa. Người xưa cũng coi hình tượng béo tốt là biểu trưng cho s
Pendant NecklaceJewleryJeweleryJewerlyJewels

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài, bộ dây chuyền nữ, trang sức đẹp, TSVN021533

Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài bền đẹp, chất lượng, chế tác tinh xảo, sắc nét, đeo hợp thời trang, Bộ dây chuyền lu thống chiêu tài mang hình tượng của chiếc lu, điều hòa và cân bằng năng lượng xung quanh con người. Chiếc lu cũng là vật dụng chứa đựng của cải, châu báu của tầng lớp quý tộc xưa. Người xưa cũng coi hình tượng béo tốt là biểu trưng cho s

Bộ trang sức lu thống tài lộc, Trang sức bộ
JewleryJeweleryJewerlyJewels

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ trang sức lu thống tài lộc kết hợp giữa dây chuyền vàng 10k và mặt lu thống ngọc cẩm thạch thiên nhiên bền đẹp, chất lượng, đeo hợp thời trang, Bộ trang sức lu thống tài lộc có ý nghĩa phong thủy như cân bằng cảm xúc, điều hòa huyết áp, đặc biệt trong công danh sự nghiệp, vận tài lộc được lựa chọn là vật phong thủy để cầu quan phát lộc, hanh thông mọ

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com
JewleryJeweleryJewerlyJewels

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ trang sức lu thống tài lộc kết hợp giữa dây chuyền vàng 10k và mặt lu thống ngọc cẩm thạch thiên nhiên bền đẹp, chất lượng, đeo hợp thời trang, Bộ trang sức lu thống tài lộc có ý nghĩa phong thủy như cân bằng cảm xúc, điều hòa huyết áp, đặc biệt trong công danh sự nghiệp, vận tài lộc được lựa chọn là vật phong thủy để cầu quan phát lộc, hanh thông mọ

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com
Pendant NecklaceJewleryJeweleryJewerlyJewels

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ trang sức lu thống tài lộc kết hợp giữa dây chuyền vàng 10k và mặt lu thống ngọc cẩm thạch thiên nhiên bền đẹp, chất lượng, đeo hợp thời trang, Bộ trang sức lu thống tài lộc có ý nghĩa phong thủy như cân bằng cảm xúc, điều hòa huyết áp, đặc biệt trong công danh sự nghiệp, vận tài lộc được lựa chọn là vật phong thủy để cầu quan phát lộc, hanh thông mọ

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com
Pendant NecklaceJewleryJeweleryJewerlyJewels

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ trang sức lu thống tài lộc kết hợp giữa dây chuyền vàng 10k và mặt lu thống ngọc cẩm thạch thiên nhiên bền đẹp, chất lượng, đeo hợp thời trang, Bộ trang sức lu thống tài lộc có ý nghĩa phong thủy như cân bằng cảm xúc, điều hòa huyết áp, đặc biệt trong công danh sự nghiệp, vận tài lộc được lựa chọn là vật phong thủy để cầu quan phát lộc, hanh thông mọ

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ trang sức lu thống tài lộc kết hợp giữa dây chuyền vàng 10k và mặt lu thống ngọc cẩm thạch thiên nhiên bền đẹp, chất lượng, đeo hợp thời trang, Bộ trang sức lu thống tài lộc có ý nghĩa phong thủy như cân bằng cảm xúc, điều hòa huyết áp, đặc biệt trong công danh sự nghiệp, vận tài lộc được lựa chọn là vật phong thủy để cầu quan phát lộc, hanh thông mọ

Bộ trang sức lu thống tài lộc kết hợp giữa dây chuyền vàng 10k và mặt lu thống ngọc cẩm thạch thiên nhiên bền đẹp, chất lượng, đeo hợp thời trang, Bộ trang sức lu thống tài lộc có ý nghĩa phong thủy như cân bằng cảm xúc, điều hòa huyết áp, đặc biệt trong công danh sự nghiệp, vận tài lộc được lựa chọn là vật phong thủy để cầu quan phát lộc, hanh thông mọ
Pendant NecklaceJewleryJeweleryJewerlyJewels

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ trang sức lu thống tài lộc kết hợp giữa dây chuyền vàng 10k và mặt lu thống ngọc cẩm thạch thiên nhiên bền đẹp, chất lượng, đeo hợp thời trang, Bộ trang sức lu thống tài lộc có ý nghĩa phong thủy như cân bằng cảm xúc, điều hòa huyết áp, đặc biệt trong công danh sự nghiệp, vận tài lộc được lựa chọn là vật phong thủy để cầu quan phát lộc, hanh thông mọ

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ nữ trang ngôi sao niềm tin mang đến cho người dùng bộ trang sức nổi bật như chính tên gọi của sản phẩm. Bộ trang sức giúp hoàn thiện cho trang phục của bạn nữ cũng là để thể hiện cá tính của mình. Thiết kế năng động, trẻ trung nên dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục, phù hợp với nhiều độ tuổi. Bộ nữ trang ngôi sao niềm tin được bảo hành uy tín

Trang Sức Bộ - Mặt Dây Vàng Đá Quý - TRANG SỨC VÀNG - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com
JewleryJeweleryJewerlyJewels

Trang Sức Bộ - TRANG SỨC NỮ - Công Ty Trang Sức Em Và Tôi -Trangsucvn.com

Bộ dây nữ vàng trắng quý tộc là sự kết hợp giữa dây chuyền nhập khẩu Italy và mặt dây cũng được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Thiết kế kiểu dáng sang trọng, trẻ trung được nhiều khách hàng vô cùng ưa chuộng. Vẻ bền đẹp sáng bóng của đá Cz kết hợp với vàng 10k tạo nên một bộ sản phẩm tuyệt vời. Bộ trang sức thích hợp làm quà tặng cho người thân và bạn bè ở nhiề