Ngọc phỉ thuý, Jadeite

Collection by EM VÀ TÔI

57 
Pins
 • 
2.54k 
Followers
EM VÀ TÔI
Phật quan âm ngọc xanh

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt Phật quan âm ngọc cẩm thạch

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Phật ngọc cẩm thạch đỏ

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt dây phật bà đẹp

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt phật bà quan âm

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt phật bà ngọc cẩm thạch thiên nhiên

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt phật bà trắng đục

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt Đức Mẹ

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt quan âm cẩm thạch đỏ

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt ngọc tròn khắc quan âm

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt phật jadeite thiên nhiên

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt phật ngọc cẩm thạch đẹp

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Phật quan âm cẩm thạch thiên nhiên

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt ngọc cẩm thạch quan âm

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Mặt ngọc phật bà đẹp

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch

Ngọc cẩm thạch quân âm màu đỏ

Phật Ngọc Jadeit

Trangsucvn.com - Cung cấp tượng phật bà ngọc phỉ thúy, ngọc jadeite,ngọc miến điện/ Màu sắc: Xanh,ngọc,trắng,đục,xám,đen/ Loại: Mặt dây,phật tử,tăng ni/Xuất sứ: Miến điện,myanma,china,thái lan/Giá: 250.000vnđ- 6.000.000 vnđ/ Có: Giấy kiểm định: Đá Quý/ Ch