Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. CHULA

NTK CHULA và ĐAI SỨ Ý CECILIA PICCIONI và THÙY ANH trong BST hoa Tulip thể hiện tình yêu hoàn hảo, cuộc sống vĩnh hằng.
10 Pins162 Followers
Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta.  Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Le Hoi Ao Dai 2016. Ao Dai Cua Chung Ta. Designer : Chula. Photo : Viet Anh

Pinterest
Search