Vietnam Fashion Week SS18. Ready To Wear. HUYEN NHUNG NGUYEN

BST “This is me” khơi dậy những âm thanh khác biệt của thời trang đường phố. Thanh âm vang lên một cách đẹp đẽ và thách thức khi từng cá nhân bộc lộ mạnh mẽ từng cá tính qua cách lựa chọn trang trang phục thể hiện rõ từng các tính trong thời trang. BTS đưa ra những hình ảnh gợi mở cách tư duy khác biệt để tạo ra những hình ảnh mới trong thời trang. Dám nghĩ và tư duy khác biệt để thể hiện chính cá tính của bản thân một cách trung thực nhất.
28 Pins163 Followers
Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week SS18 - Ready To Wear.    Designer: Huyen Nhung Nguyen  Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Pinterest
Search